रिमझिम पावसाच्या पाण्यात

rimzim-pavasachya-panyat

रिमझिम पावसाच्या पाण्यात जरी नाही भिजलो तरी मन मात्र तुझ्याच आठवणीने भिजलेलं राहील पसरतील ढग, बदलतील ऋतु अन् पावसाचं पाणीही सरुन जाईल पण नेहमीच येत राहील तुझी आठवण अन् आपल्या मैत्रीचा ओलावा कायम मनात राहील

पुढे वाचारिमझिम पावसाच्या पाण्यात

एक भेट

ek-bhet

कधी कधी अनोळखी नजरही ओळख देऊन जाते कुणाची रंगहीन सावलीही जीवनात रंग भरून जाते नातं जुळायला सहवासाची गरज नसते कधी कधी एक भेटही आयुष्यभराचा सहवास देऊन जाते

पुढे वाचाएक भेट

हो, येते ना तुझी आठवण

ho-yete-na-tuzi-aathavan

काय म्हणालास? आठवण? हो, येते ना तुझी आठवण कधी सायंकाळचा गारवा तर कधी सकाळचं कोवळ ऊन घेऊन कधी ओठातले शब्द तर कधी निशब्द झालेले मौन घेऊन कधी रेटाळलेला दिवस तर कधी नकळत सरलेला क्षण घेऊन कधी डोक्यातला विचार तर कधी…

पुढे वाचाहो, येते ना तुझी आठवण

आठवणी जुन्या स्मरल्या अशा

aathavani-junya

आठवणी जुन्या स्मरल्या अशा ओठ जूनेच गीत गाऊन गेले आठवणी जुन्या स्मरल्या अशा मन जूनीच स्वप्ने नयनांत ठेऊन गेले आठवणी जुन्या स्मरल्या अशा डोळ्यांतून नकळत पाणी वाहून गेले आठवणी जुन्या स्मरल्या अशा मन आसवांत मनसोक्त न्हाऊन गेले आठवणी जुन्या स्मरल्या…

पुढे वाचाआठवणी जुन्या स्मरल्या अशा

तुझं न् माझं ”मैत्र“

maitra

दोन चार भेटीगाठी अन् कायमचा दूरावा थोडी फार सोबत अन् काही आठवणींचा पुरावा ते आहे एखाद्या सावलीसारखं ज्यासाठी ऊन्हातून चालावसं वाटावं ते आहे एखाद्या स्वप्नासारखं जे वारंवार पडावं ते आहे सप्तरंगांनी सजलेलं सुंदरसं चित्र ते आहे एक अतुट नातं तुझं…

पुढे वाचातुझं न् माझं ”मैत्र“

आठवणी असाव्यात

aathavani-asavyat

आठवणी असाव्यात ह्रदयाला स्पर्शून जाणाऱ्या प्रत्येक स्पंदनासोबत ह्रदयात मुरणाऱ्या जिवंतपणाचा भास देणाऱ्या जगण्याची आस देणाऱ्या डोळ्यांत पाणी असताना हसवणाऱ्या मनात खोल जाऊन काळजाला भिडणाऱ्या

पुढे वाचाआठवणी असाव्यात