ते तु ठरव

te-tu-tharav

पाणावलेले डोळे करतील स्वागत तुझे
पण तुला हसताना पाहण्यासाठी मी थोडा हसेलही
मला पाहून हसायचं कि नाही ते तु ठरव

नेहमीसारख्याच रंगाव्या गप्पा असा माझा प्रयत्न असेल
पण जुन्या-नव्या तक्रारीँवरुन तुझ्यावर रागवेलही
माझ्या अशा वागण्यावर रुसायचं कि नाही ते तु ठरव

ह्यावेळी आपल्या आठवणीँच्या त्या सुंदर जगात तुला नेणं शक्य होणार नाही
पण तुझ्या मनात माझं नाव कुठेतरी लिहिलेलं असेलही
माझ्या आठवणीँप्रमाने माझं नाव पुसायचं कि नाही ते तु ठरव

निरोप घेताना हात पकडून तुला थांबवणे जमणार नाही
पण तु आणखी थोड्यावेळ थांबावे असा आग्रह करेलही
परत माझ्या शेजारी येऊन बसायचं कि नाही ते तु ठरव

तु मला सोडून जाताना तुझ्याकडे बघवणार नाही
पण शेवटचं तुला डोळे भरून पाहण्यासाठी नजर चोरून बघेलही
माझ्या नजरेसमोर येऊन मला दिसायचं कि नाही ते तु ठरव

प्रतिक अक्कावार

नमस्कार. ह्या क्षणाला माझ्याकडे स्वतःबद्दल सांगण्यासारखे विशेष असे काही नाही. काहीतरी लिहावे असे नेहमीच वाटायचे म्हणून त्यादृष्टीने टाकलेले हे एक छोटेसे पाऊल.फक्त एक आवड म्हणून लिखाण सुरु करत आहे. शब्दांचा हा प्रवास जरा लांबचाच असणार आहे यात शंका नाही पण तुम्हाला माझे लिखाण आवडेल अशी आशा आहे. चला तर मग लवकरच भेटूया, तोपर्यंत काळजी घ्या. भेट दिल्याबद्दल धन्यवाद!

You may also like...

1 Response

  1. Nikhilesh says:

    Khup sunder lihitos mitra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

%d bloggers like this: