हो, येते ना तुझी आठवण

काय म्हणालास? आठवण?
हो, येते ना तुझी आठवण

कधी सायंकाळचा गारवा तर
कधी सकाळचं कोवळ ऊन घेऊन

कधी ओठातले शब्द तर
कधी निशब्द झालेले मौन घेऊन

कधी रेटाळलेला दिवस तर
कधी नकळत सरलेला क्षण घेऊन

कधी डोक्यातला विचार तर
कधी झोपेतलं सुंदर स्वप्न घेऊन

कधी ह्रदयातलं स्पंदन तर
कधी वाट बघणारं मन घेऊन

हो, येते ना तुझी आठवण

Default image
प्रतिक अक्कावार

शब्दांची भावना आणि विचारांशी सांगड घालून शाब्दिक कलाकृती निर्माण करणारा असाच एक.

One comment

 1. गेले ते दिवस
  राहील्या त्या आठवणी
  आठवणी आठवुण
  आठवतो तो दिवस
  पण
  राहतात त्या आठवणी

Leave a Reply

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.