अद्यतने

निःशब्दची कथा

nishabd-def

मी माझी पहिली कविता आजपासून सुमारे तीन वर्षांपूर्वी लिहिली होती. त्यानंतर मी बऱ्याच कविता लिहिल्या आहेत आणि त्यापैकी बऱ्याचश्या येथे प्रकाशित करण्यात आल्या आहेत. सुरुवातीला मी माझ्या मातृभाषेत (मराठी) भाषेत कविता लिहिल्या होत्या. त्यानंतर शब्दांशी मैत्री झाली आणि मी राष्ट्रीय…

पुढे वाचानिःशब्दची कथा