आठवणी जुन्या स्मरल्या अशा

aathavani-junya

आठवणी जुन्या स्मरल्या अशा
ओठ जूनेच गीत गाऊन गेले

आठवणी जुन्या स्मरल्या अशा
मन जूनीच स्वप्ने नयनांत ठेऊन गेले

आठवणी जुन्या स्मरल्या अशा
डोळ्यांतून नकळत पाणी वाहून गेले

आठवणी जुन्या स्मरल्या अशा
मन आसवांत मनसोक्त न्हाऊन गेले

आठवणी जुन्या स्मरल्या अशा
मन आठवणीँच्या विश्वातच राहून गेले

प्रतिक अक्कावार

नमस्कार. ह्या क्षणाला माझ्याकडे स्वतःबद्दल सांगण्यासारखे विशेष असे काही नाही. काहीतरी लिहावे असे नेहमीच वाटायचे म्हणून त्यादृष्टीने टाकलेले हे एक छोटेसे पाऊल.फक्त एक आवड म्हणून लिखाण सुरु करत आहे. शब्दांचा हा प्रवास जरा लांबचाच असणार आहे यात शंका नाही पण तुम्हाला माझे लिखाण आवडेल अशी आशा आहे. चला तर मग लवकरच भेटूया, तोपर्यंत काळजी घ्या. भेट दिल्याबद्दल धन्यवाद!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.