कधी कधी अनोळखी नजरही
ओळख देऊन जाते

कुणाची रंगहीन सावलीही
जीवनात रंग भरून जाते

नातं जुळायला सहवासाची गरज नसते

कधी कधी एक भेटही
आयुष्यभराचा सहवास देऊन जाते

pratikakkawar
प्रतिक अक्कावार

शब्दांची भावना आणि विचारांशी सांगड घालून शाब्दिक कलाकृती निर्माण करणारा असाच एक.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.