नीजली रात्र, नीजला चंद्र

nijali-ratra

नीजली रात्र नीजला चंद्र नीजले अथांग आकाश नीजला वृक्ष नीजले पाखरू नीजला शीतल प्रकाश नीजली सर्व सृष्टी काळोखात हरवले क्षितीज मिटून पापणी नीजेसोबत हळुवार तुही नीज

पुढे वाचानीजली रात्र, नीजला चंद्र

पावसाच्या पाण्यात

pavsachya-panyat

पावसाच्या पाण्यात मन माझे चिंब भिजावे माझ्या आठवणीचे अंकुर तुझ्याही मनात रुजावे आठवणीत माझ्या तुझेही मन धुंद व्हावे आपल्या ह्रदयांस जोडणारे ऋणानुबंध आणखी रुंद व्हावे

पुढे वाचापावसाच्या पाण्यात

चारचौघात स्वतःला हरवून

charchaughat-swatala-haravun

चारचौघात स्वतःला हरवून मनोमन हसताना एखाद्या सायंकाळी उंबरठ्यावर गप्पा मारत बसताना एखाद्या शांत रात्री आकाशाकडे बघत असताना सगळ्यांच्या नजरा चोरुन हळुच डोळ्यातलं पाणी पुसताना जिवलगांची सोबत असूनही तुला समजून घेणारं कोणीच नसताना कधीतरी मला आठवशील ना? माझी एखादी तरी आठवण…

पुढे वाचाचारचौघात स्वतःला हरवून

मावळता सुर्य

mavalta-surya

मावळता सुर्य क्षितिजा पलीकडे जाताना काळाकुट्ट अंधार सोडून जातो क्षणार्धात त्याच क्षितिजाआडून एक चंद्र मंद निर्मळ प्रकाश घेऊन येतो आपल्या मैत्रीचा बंधही असाच नकळत तुटणार तेव्हा डोळ्यात पाणी नाही हं आणायचं! कारण मला खात्री आहे त्यानंतर तुला माझ्याहूनही चांगला मित्र…

पुढे वाचामावळता सुर्य

माहीत नाही तुझ्या नि माझ्यात आहे काय नातं

mahit-nahi

माहीत नाही तुझ्या नि माझ्यात आहे काय नातं माझ्या मनातलं सगळं काही तुला आपोआपच ओळखता येतं कदाचित यालाच मैत्री म्हणतात जी राहते निरंतर आणि कायमची राहील ना?

पुढे वाचामाहीत नाही तुझ्या नि माझ्यात आहे काय नातं

पावसाच्या सरी चिरत

pavsachya-sari-chirat

पावसाच्या सरी चिरत धावणाऱ्या सैरवैर वाऱ्यामुळे एखादा वृक्ष खदखदून हसतो बेभान वाहणारा हा वाराही तिच्या स्पर्शाप्रमानेच भासतो मग अलगद आकाशात सप्तरंगी इंद्रधनु उमटते त्यातही मला तिचाच चेहरा दिसतो अन् विसरुन सारे देहभान मी तो चेहराच न्याहाळत बसतो

पुढे वाचापावसाच्या सरी चिरत