पावसाच्या सरी चिरत

पावसाच्या सरी चिरत धावणाऱ्या सैरवैर वाऱ्यामुळे
एखादा वृक्ष खदखदून हसतो

बेभान वाहणारा हा वाराही
तिच्या स्पर्शाप्रमानेच भासतो

मग अलगद आकाशात सप्तरंगी इंद्रधनु उमटते
त्यातही मला तिचाच चेहरा दिसतो

अन् विसरुन सारे देहभान मी
तो चेहराच न्याहाळत बसतो

Default image
प्रतिक अक्कावार

शब्दांची भावना आणि विचारांशी सांगड घालून शाब्दिक कलाकृती निर्माण करणारा असाच एक.

Leave a Reply

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.