चारचौघात स्वतःला हरवून

charchaughat-swatala-haravun

चारचौघात स्वतःला हरवून
मनोमन हसताना

एखाद्या सायंकाळी उंबरठ्यावर
गप्पा मारत बसताना

एखाद्या शांत रात्री
आकाशाकडे बघत असताना

सगळ्यांच्या नजरा चोरुन
हळुच डोळ्यातलं पाणी पुसताना

जिवलगांची सोबत असूनही
तुला समजून घेणारं कोणीच नसताना

कधीतरी मला आठवशील ना?

माझी एखादी तरी आठवण तुझ्या मनात साठवशील ना?

प्रतिक अक्कावार

नमस्कार. ह्या क्षणाला माझ्याकडे स्वतःबद्दल सांगण्यासारखे विशेष असे काही नाही. काहीतरी लिहावे असे नेहमीच वाटायचे म्हणून त्यादृष्टीने टाकलेले हे एक छोटेसे पाऊल.फक्त एक आवड म्हणून लिखाण सुरु करत आहे. शब्दांचा हा प्रवास जरा लांबचाच असणार आहे यात शंका नाही पण तुम्हाला माझे लिखाण आवडेल अशी आशा आहे. चला तर मग लवकरच भेटूया, तोपर्यंत काळजी घ्या. भेट दिल्याबद्दल धन्यवाद!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.