चारचौघात स्वतःला हरवून

चारचौघात स्वतःला हरवून
मनोमन हसताना

एखाद्या सायंकाळी उंबरठ्यावर
गप्पा मारत बसताना

एखाद्या शांत रात्री
आकाशाकडे बघत असताना

सगळ्यांच्या नजरा चोरुन
हळुच डोळ्यातलं पाणी पुसताना

जिवलगांची सोबत असूनही
तुला समजून घेणारं कोणीच नसताना

कधीतरी मला आठवशील ना?

माझी एखादी तरी आठवण तुझ्या मनात साठवशील ना?

Default image
प्रतिक अक्कावार

शब्दांची भावना आणि विचारांशी सांगड घालून शाब्दिक कलाकृती निर्माण करणारा असाच एक.

Leave a Reply

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.