संग तेरे नैना

sang-tere-naina

संग तेरे.. संग तेरे.. संग तेरे नैना.. कभी राह बनू कभी चाह बनू कभी पनाह बनू संग तेरे नैना.. कभी नजर बनू कभी फिकर बनू कभी जीकर बनू संग तेरे नैना.. संग तेरे.. संग तेरे.. संग तेरे नैना.. कभी कभी…

पुढे वाचासंग तेरे नैना

आठवणी तशाच राहतात

aathwani-tashach-rahtat

अर्थ नसे ज्या शब्दांना ते उगाच बोलू लागतात दोन अनोळखी जिवांना एकमेकांत गुंफू पाहतात बांध सुटून भावना शब्दांतून ओसंडून वाहतात आवडीला बहर येउन नाजूक बंध जुळतात स्पंदनांना साथ देत दिवसामागे दिवस सरतात शब्द संपतात, धागा तुटतो, क्षणार्धाच नातं ही तुटतं…

पुढे वाचाआठवणी तशाच राहतात

मैत्री

maitri

काय असते मैत्री ? गर्दीत असताना मित्राने मारलेली हाक म्हणजे मैत्री अडचणीत असताना मित्राने हातात दिलेला हात म्हणजे मैत्री एकटेपणा असताना मित्राने दिलेली साथ म्हणजे मैत्री चुकणारे पाऊल पाहून मित्राने मारलेली चपराक म्हणजे मैत्री डोळ्यातले पाणी सावरण्यासाठी मित्राने दिलेला आधार…

पुढे वाचामैत्री