आठवणी तशाच राहतात

aathwani-tashach-rahtat

अर्थ नसे ज्या शब्दांना
ते उगाच बोलू लागतात

दोन अनोळखी जिवांना
एकमेकांत गुंफू पाहतात

बांध सुटून भावना
शब्दांतून ओसंडून वाहतात

आवडीला बहर येउन
नाजूक बंध जुळतात

स्पंदनांना साथ देत
दिवसामागे दिवस सरतात

शब्द संपतात, धागा तुटतो, क्षणार्धाच नातं ही तुटतं
वाईट वाटतं, त्रास होतो, डोळ्यांमधलं पाणी हि आटतं

शेवटी शब्द मुके होऊन हरवून जातात
मनाच्या कोपरयात मात्र आठवणी तशाच राहतात

प्रतिक अक्कावार

नमस्कार. ह्या क्षणाला माझ्याकडे स्वतःबद्दल सांगण्यासारखे विशेष असे काही नाही. काहीतरी लिहावे असे नेहमीच वाटायचे म्हणून त्यादृष्टीने टाकलेले हे एक छोटेसे पाऊल.फक्त एक आवड म्हणून लिखाण सुरु करत आहे. शब्दांचा हा प्रवास जरा लांबचाच असणार आहे यात शंका नाही पण तुम्हाला माझे लिखाण आवडेल अशी आशा आहे. चला तर मग लवकरच भेटूया, तोपर्यंत काळजी घ्या. भेट दिल्याबद्दल धन्यवाद!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.