विसरावं कधीतरी वास्तव

विसरावं कधीतरी वास्तव
थोडसं स्वप्नातही जगावं

पापण्यांना वर सरसावून
क्षितिजापलिकडे बघावं

एका ओझरत्या नजरेनं
सारं चांदनं
स्वतःमध्ये सामावून घ्यावं

स्वतःच पाउस होउन
त्यांच्या आठवणीत
मनसोक्त बरसून जावं

pratikakkawar
प्रतिक अक्कावार

शब्दांची भावना आणि विचारांशी सांगड घालून शाब्दिक कलाकृती निर्माण करणारा असाच एक.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.