कळतच नाही मला, असं का होतं..

kalatach-nahi-mala

सगळीकडे सैरवैर धावणारं मन नकळत आठवणीँच्या कुशीत जातं
कळतच नाही मला, असं का होतं

अनंत सुंदर स्वप्नांपैकी फक्त तुटणारं स्वप्नच वास्तवाचं रूप घेतं
कळतच नाही मला, असं का होतं

सुख-दु:खाने भरलेल्या ओंजळीतलं सुख चटकन सरून जातं
कळतच नाही मला, असं का होतं

हवा असतो ज्या व्यक्तीँचा सहवास त्यांनाच नशीब आयुष्यापासुन दुर नेतं
कळतच नाही मला, असं का होतं

बोलून व्यक्त करायच्या नसतात काही भावना पण त्यांनाच शब्दांचं स्वरूप येतं
कळतच नाही मला, असं का होतं

प्रतिक अक्कावार

नमस्कार. ह्या क्षणाला माझ्याकडे स्वतःबद्दल सांगण्यासारखे विशेष असे काही नाही. काहीतरी लिहावे असे नेहमीच वाटायचे म्हणून त्यादृष्टीने टाकलेले हे एक छोटेसे पाऊल.फक्त एक आवड म्हणून लिखाण सुरु करत आहे. शब्दांचा हा प्रवास जरा लांबचाच असणार आहे यात शंका नाही पण तुम्हाला माझे लिखाण आवडेल अशी आशा आहे. चला तर मग लवकरच भेटूया, तोपर्यंत काळजी घ्या. भेट दिल्याबद्दल धन्यवाद!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.