एक नातं शब्दांत गुरफटलेलं

एक नातं शब्दांत गुरफटलेलं

शब्दांतच ओळख, शब्दांतच मैत्री
शब्दांतच विश्वास, शब्दांतच खात्री

शब्दांतच सोबत, शब्दांतच सहवास
शब्दांतच आनंद, शब्दांतच त्रास

शब्दांतच रडणं, शब्दांतच हसणं
शब्दांतच रागावणं, शब्दांतच रूसनं

शब्दांतच जवळीक, शब्दांतच अंतर
शब्दांतच मर्यादित, शब्दांतच निरंतर

एक नातं शब्दांत गुरफटलेलं

थोडं नाजूक, थोडं खास
वेड्या मनाने चालू ठेवलेला शब्दांचा सुंदर प्रवास

pratikakkawar
प्रतिक अक्कावार

शब्दांची भावना आणि विचारांशी सांगड घालून शाब्दिक कलाकृती निर्माण करणारा असाच एक.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.