एक दिवस असाही असेल

ek-divas-asahi-asel

एक दिवस असाही असेल
आनंदाचा तुझ्यावर वर्षाव होईल पण
ओठांवर मात्र हास्य नसेल

एक दिवस असाही असेल
दु:खाने पाणावतील तुझे डोळे
पण डोळ्यातलं पाणी पुसणारा तो हात नसेल

एक दिवस असाही असेल
शोधत फिरेल तुझी नजर एकच चेहरा
पण तो चेहरा फक्त आठवणीतच दिसेल

एक दिवस असाही असेल
तरसतील तुझे कान एक आवाज ऐकण्यासाठी
पण बोलणारं मात्र ते मन नसेल

एक दिवस असाही असेल
विचारशील तु बरेच प्रश्न
पण प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर मौन असेल

एक दिवस असाही असेल
वाटेल तुला भेट व्हावी
पण तेव्हा नशीबाची साथ नसेल

एक दिवस असाही असेल
वाटेल तुला परतावे मागे
पण वाट पाहणारं ते काळीज नसेल

प्रतिक अक्कावार

नमस्कार. ह्या क्षणाला माझ्याकडे स्वतःबद्दल सांगण्यासारखे विशेष असे काही नाही. काहीतरी लिहावे असे नेहमीच वाटायचे म्हणून त्यादृष्टीने टाकलेले हे एक छोटेसे पाऊल.फक्त एक आवड म्हणून लिखाण सुरु करत आहे. शब्दांचा हा प्रवास जरा लांबचाच असणार आहे यात शंका नाही पण तुम्हाला माझे लिखाण आवडेल अशी आशा आहे. चला तर मग लवकरच भेटूया, तोपर्यंत काळजी घ्या. भेट दिल्याबद्दल धन्यवाद!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.