अजून ही आठवतं मला
आपल्या आठवणींतल स्वप्नांचं घर

जिथे फक्त आपण दोघेच राहायचो
अन् सोबतीला आपले श्वास निरंतर

जिथे वाहायची काळजीची नदी
अन् सजायचा आपलेपणाचा डोंगर

जिथे फुलायचे मैत्रीचे फुल
अन् प्रेमाला यायचा बहर

जिथे आपल्या सोबतीला असायचा सैरवैर वारा
अन् पावसाची चिंबओली सर

जिथे खूप रंगायच्या आपल्या गप्पा
अन् जुळायचे मनांतील प्रीतीचे स्वर

जिथे हसण्याला निमित्त नसायचे
अन् साचायचे आनंदाचे थरावर थर

जिथे पुसायचो आपण एकमेकांच्या डोळ्यांतील
अश्रू अन् पडायचा दुःखाचा विसर

जिथे तासंतास रमायचो आपण
अन् वाटायचे थांबावे अजून क्षणभर

जिथे अजूनही जावेसे वाटते
अन् परतावे ना लवकर

अजून ही आठवतं मला
आपल्या आठवणींतल स्वप्नांचं घर

pratikakkawar
प्रतिक अक्कावार

शब्दांची भावना आणि विचारांशी सांगड घालून शाब्दिक कलाकृती निर्माण करणारा असाच एक.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.