beauty

punha-punha

पुन्हा पुन्हा

चिंब ओल्या पावसात घेऊन हाती तुझा हात चालावे वाटते पुन्हा पुन्हा बट बाजुला सारून डोळ्यात तुझ्या डोळे भरून पाहावे वाटते पुन्हा पुन्हा बहरले सुंदर वन मद मोहक तुझे यौवन न्याहाळावे वाटते पुन्हा पुन्हा इंद्रधनु...

awadat-mala

आवडतं मला

तुझं लपून उगाचच हसणं तुझं शुल्लक गोष्टीवरून रुसणं तुझं दिवसरात्र काळजी करत बसणं आवडतं मला तुझं नजरेतच सुंदर लाजणं तुझं चांदण्या बघत निजणं तुझं प्रीतीच्या पावसात चिंब भिजणं आवडतं मला तुझं बोलता बोलता बावरणं...

tila-pavsat-bhijtana-pahun

तिला पावसात भिजताना पाहून

तिला पावसात भिजताना पाहून मी बरेच काही मनात साठवतो जेव्हा जेव्हा पडतो पाउस तेव्हा तेव्हा हेच दृश्य आठवतो भेटण्यास आतुर तिला क्षणार्धात बदलणारा ऋतू तिच्या नाजूक देहावर बरसण्याचा पावसाचा कपट हेतू पावसाला शामिल सैरवैर...

sang-tere-naina

संग तेरे नैना

संग तेरे.. संग तेरे.. संग तेरे नैना.. कभी राह बनू कभी चाह बनू कभी पनाह बनू संग तेरे नैना.. कभी नजर बनू कभी फिकर बनू कभी जीकर बनू संग तेरे नैना.. संग तेरे.. संग...

ek-nat-shabdat-gurfatlel

एक नातं शब्दांत गुरफटलेलं

एक नातं शब्दांत गुरफटलेलं शब्दांतच ओळख, शब्दांतच मैत्री शब्दांतच विश्वास, शब्दांतच खात्री शब्दांतच सोबत, शब्दांतच सहवास शब्दांतच आनंद, शब्दांतच त्रास शब्दांतच रडणं, शब्दांतच हसणं शब्दांतच रागावणं, शब्दांतच रूसनं शब्दांतच जवळीक, शब्दांतच अंतर शब्दांतच मर्यादित,...

pavsachya-sari-chirat

पावसाच्या सरी चिरत

पावसाच्या सरी चिरत धावणाऱ्या सैरवैर वाऱ्यामुळे एखादा वृक्ष खदखदून हसतो बेभान वाहणारा हा वाराही तिच्या स्पर्शाप्रमानेच भासतो मग अलगद आकाशात सप्तरंगी इंद्रधनु उमटते त्यातही मला तिचाच चेहरा दिसतो अन् विसरुन सारे देहभान मी तो...